Zarząd

PTA Ars Musica, z.s.

INFORMACJE

najbliższe zebranie >>>

08.02.2024 (czwartek); 15:30

Trzyniec Stare Miasto, ul. 1. Maja 548

   

następny zarząd  >>>

cca czerwiec 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cd-ci    cd-cn    cd-kgz        rep-kgz_kgs