Chór Mieszany "CANTICUM NOVUM"

został powołany do życia przez PTA Ars Musica i działa od września 1999 roku. Założycielem i kierownikiem artystycznym jest dr Leszek Kalina a członkami przede wszystkim absolwenci ChS Collegium Iuvenum.

W chwili obecnej chór liczy około 60 członków w wieku od 18-30 lat. Kierownikiem artystycznym, założycielem i dyrygentem w jednej osobie jest dr Leszek Kalina. Z zepołem współpracuje również wybitny pedagog d/s emisji Prof. dr Alojzy Suchanek.

W repertuarze zespołu znajdują się dzieła mistrzów polifonii, klasyki i romantyzmu, opracowania pieśni ludowych i muzyki tanecznej, muzyka współczesna i eksperymentalna - słowem zespół stara się o jak najszersze spektrum repertuaru i możliwie największą uniwersalność.

Chór jest członkiem Zrzeszenia Śpiewaczo-Muzycznego na Zaolziu, Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Warszawie oraz Unie českých pěveckých sborů w Pradze.

Zapraszamy do nas bardzo serdecznie wszystkich nowych zainteresowanych (w szczególności świeżych absolwentów Collegium Iuvenum, Alaudae i Zorómbka - ale NIE TYLKO !!!) każdy piątek tradycyjnie do auli Gimnazjum od godz. 18,00 - wejście od podwórza.

UWAGA - nowa strona internetowa zarządu CN !!!