Czeski Cieszyn (Strzelnica) 21 stycznia 2014 - X Przegląd Szkolnej Działalności Śpiewaczej

Foto: ©Witold Kożdoń

Mała Jabłoneczka - PSP Jabłonków

 

Wiolinki - PSP Bystrzyca

 

Trallalinki - PSP Czeski Cieszyn

 

Jabłonka - PSP Jabłonków

 

Crescendo - PSP Bystrzyca

 

Trallala - PSP Czeski Cieszyn

 

Collegium Iuvenum - Gimnazjum Czeski Cieszyn