Czeski Cieszyn (Strzelnica) 1 marca 2012 - IX Przegląd Szkolnej Działalności Śpiewaczej

Foto: ©Michał Zawadzki

Zespół PSP z Mostów koło Jabłonkowa

 

Wiolinki - PSP Bystrzyca

 

Trallalinki - PSP Czeski Cieszyn

 

Jabłonka - PSP Jabłonków

 

Crescendo - PSP Bystrzyca

 

Trallala - PSP Czeski Cieszyn

 

Collegium Iuvenum - Gimnazjum Czeski Cieszyn