Czeski Cieszyn (Cieszyn-Dom Narodowy) 25 lutego 2010 - VIII Przegląd Szkolnej Działalności Śpiewaczej

Foto: ©Joanna Klimasza, Stanisław Konopka