Czeski Cieszyn 15 maja 2008 - VII Przegląd Szkolnej Działalności Śpiewaczej

Foto: ©Martyna Radłowska-Obrusník