Bystrzyca nad Olzą 11 maja 2006 - VI Przegląd Szkolnej Działalności Śpiewaczej

Foto: ©Dariusz Matuszyński