Czeski Cieszyn 27 maja 2004 - V Przegląd Szkolnej Działalności Śpiewaczej

Foto: ©Mateusz Heczko